Ohjelmistojärjestelmät ja -teknologiat

 • HyvonenEero_220_150.jpg

  Eero Hyvönen
  Professori

 • Malmi_Lauri_220_150.jpg

  Lauri Malmi
  Professori

 • Soisalon-Soininen_220_150.jpg

  Eljas Soisalon-Soininen
  Professori

 • Vuorimaa_Petri_220_150.jpg

  Petri Vuorimaa
  Professori

 

Ohjelmistojärjestelmien ja -teknologioiden tutkimus Advanced Management of Data -tutkimusryhmässä on keskittynyt tiedon varastointiin, saatavuuteen ja suodattamiseen avain-arvo-varastoissa (NoSQL varastoissa), joita kopioidaan maantieteellisesti kaukaisissa datakeskuksissa. Työskentelemme erityisesti kirjoitukseen painottuvien rakenteiden parissa, koska viime vuosina moderneissa verkkosovelluksissa painopiste on siirtynyt lukemisesta kirjoittamiseen.

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo tutkii laskennallisia menetelmiä, jotka liittyvät tiedon hankkimiseen, esittämiseen, tiivistämiseen, yhdistämiseen, löytämiseen ja koostamiseen. Ryhmän tutkimus hyödyntää menetelmiä ongelmanratkaisuun, sisällöntuotantoon ja julkaisuun. Tässä työssä myös semanttinen verkko ja linkitetty avoin data ovat olleet keskeisiä. Sovellusalueita ovat olleet esimerkiksi kulttuuriperintö, digitaalisuus humanistisissa tieteissä, terveys, laki, biologia, hallinto, markkinointi ja oppiminen. Työ on saanut useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja. SeCo tutkimusryhmä teke aktiivista yhteistyötä yritysten, yliopistojen sekä julkisten ja muiden organisaatioiden kanssa. Ryhmä kuuluu myös moniin kansainvälisiin verkostoihin.


Sulautetuissa järjestelmissä keskitymme pieniin mobiililaitteisiin ja sensoreihin, rinnakkaislaskennan eri alueisiin, energiatehokkuuteen ja liikennesovelluksiin. Hajautetun laskennan ohjelmistoteknologioissa tutkimuksemme pyrkii avoimiin, heterogeenisiin ja löyhästi pariutuneisiin hajautettuihin järjestelmiin. Niissä keskitymme kahteen teknologiaan: monimutkaisten tapahtumien käsittelyyn, joissa on hajautettu julkaisu/tilausmalli ja tiedon verkkoon (Web of Data) (linkitettyyn tietoon - linked data, ja semanttiseen verkkoon). Tätä työtä ohjaavat reaalimaailman sovellukset, esimerkiksi älykäs kaupunki ja rakennustöiden mallinnukseen liittyvät konseptit.

Oppimisen ja teknologian tutkimusryhmä pyrkii edistämään tietotekniikan opetuksen tutkimusta, opetusteknologioita ja digitaalisesti välitettävää tietoa. Tutkimuksessamme tarvitaan sekä tietotekniikkaa, että kasvatus- ja kognitiotiedettä. Viimeisin työmme sisälsi ohjelmoinnin perusteita, opetukseen tarkoitetun ohjelmiston visualisointia, automaattista palaute- ja arviointijärjestelmää, monimuotoisia ja online-oppimisympäristöjä sekä oppimisen analytiikkaa. Tutkimuksemme toteutetaan suunnittelemalla ja implementoimalla ohjelmistoja. Niitä joko pilotoidaan tai otetaan säännölliseen käyttöön suurilla ohjelmointikursseillamme. Olemme myös äskettäin aloittaneet Aallon ensimmäisen täysin avoimen verkkokurssin (MOOC).

Verkkopalveluiden tutkimusryhmä tutkii Web-palveluita ja -arkkitehtuureja mukaan lukien skaalautuvat Internet-pohjaiset arkkitehtuurit, Web-sovellusalustat ja sosiaalisen median teknologiat. Osaamisalueisiimme kuuluvat myös erilaiset Web-teknologiat, esineiden Web, digitaalinen televisio ja mobiilit multimediasovellukset.

Sivusta vastaa: communications-cs [at] aalto [dot] fi (Department of Computer Science) | Viimeksi päivitetty: 05.12.2016.