Tietoturva

Kasvava digitaalisuus ja verkottuminen tekevät tietoturvasta yhä tärkeämmän tutkimusteeman, jossa tutkitaan tietoturvan uhkia ja kehitetään uusia teknologioita tietoturvan mahdollistamiseksi. Tutkimustyö kattaa salausteknisten ratkaisujen analysoinnin ja suunnittelun, sekä turvallisten järjestelmien rakentamisen ja tietoturvan varmistamisen formaaleja menetelmiä käyttäen.

Tietoturvan tutkimusryhmässä on kaksi professoria: N.Asokan ja Tuomas Aura.

Ryhmän tavoitteena on luoda uusia teknologioita, suunnittelu- ja analyysimenetelmiä turvallisten laskenta-, tieto- ja viestintäjärjestelmien kehitykseen. Niiden tulisi olla turvallisia, helppokäyttöisiä ja edullisia. Tietoturvatutkimukselle tyypilliseen tapaan tuloksiimme sisältyy myös uusien hyökkäystapojen etsiminen ja vanhojen järjestelmien haavoittuvuuksien kartoittaminen. Vihamielisten hyökkäysten torjuntakyky on tärkeää kaikille verkossa oleville palveluille. Tieteellinen tutkimus tarjoaa sekä aiheen syvällistä ymmärrystä että käytännön tuotekehityksessa tarvittavia ratkaisuja.

Tietoturva on jo lähtökohtaisesti poikkitieteellinen tutkimusteema. Lisää kyberturvallisuuteen liittyvistä tutkimusryhmistä voi lukea täältä.

Sivusta vastaa: communications-cs [at] aalto [dot] fi (Department of Computer Science) | Viimeksi päivitetty: 24.08.2016.