Kompleksiset järjestelmät

 

Kompleksiset järjestelmät on monitieteinen tutkimusala, jolla on yhtymäkohtia esimerkiksi tilastollisen fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja soveltavan matematiikan kanssa. Kompleksiset järjestelmät koostuvat suuresta määrästä vuorovaikuttavia osasia, joiden väliset vuorovaikutukset ovat yleensä stokastisia sekä monimutkaisesti rakentuneita. Kompleksiset järjestelmät ovat usein evolutiivisten prosessien synnyttämiä, ja niissä esiintyy dynaamisia ilmiöitä itseorganisoitumisesta faasimuunnoksiin. Kompleksisia järjestelmiä löytyy luonnon kaikilta tasoilta, monimutkaisista solunsisäisistä koneistoista ihmisaivoihin ja ihmisten sosiaalisten verkostojen eri muotoihin. Koska eroistaan huolimatta tällaiset järjestelmät ovat usein samankaltaisten voimien muovaamia, saattaa yhden järjestelmän ymmärtäminen yllättäen tuottaa oivalluksia aivan toisilla tieteenaloilla.

Kompleksiset verkostot ja verkostoteoria ovat tutkimusalueemme tärkeintä ydintä. Verkostotutkimuksemme sovellusalueita ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostot, laskennallinen ihmistiede, verkostoneurotiede, biolääketiede, terveysteknologia ja humanistiset alat. Professori Kimmo Kaski toimii tutkimusalueen edustajaja. Alan tutkimusryhmät tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi seuraavien yliopistojen kanssa: Oxfordin yliopisto, Central European University, ENS Lyon, Northeastern University, Tokion yliopisto ja Riken Advanced Institute for Computational Science.
 
Opiskelijoille tarjoamme Kompleksisten järjestelmien pääaineen osana Life Science technology -ohjelmaa.
 
Isännöimme seuraavia usein vierailevia professoreja: Robin I.M. Dunbar, János Kertész, Rafael Barrio, Márton Karsai, and Hang-Hyun Jo.

Sivusta vastaa: communications-cs [at] aalto [dot] fi (Department of Computer Science) | Viimeksi päivitetty: 13.10.2017.