Tutkimus

Tietotekniikan laitoksen tutkimus ja opetus edustavat maailman huippuluokkaa ja rakentavat pohjaa tulevaisuuden tieteellisille, teknillisille ja yhteiskunnallisille saavutuksille. Työ yhdistää tieteellistä perustutkimusta innovatiivisiin sovelluksiin.

Sivusta vastaa: communications-cs [at] aalto [dot] fi (Department of Computer Science) | Viimeksi päivitetty: 28.02.2018.