Väitös tietotekniikan alalta, FM Jouni Tuominen

2017-06-16 12:00:00 2017-06-16 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, FM Jouni Tuominen Väitöskirjan nimi on: Ontology Services for Knowledge Organization Systems http://cs.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e734b3221dd2a434b311e79fa5b7c156308ee08ee0 Maarintie 8, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Ontology Services for Knowledge Organization Systems

16.06.2017 / 12:00
salissa TU1, TUAS-talo, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Filosofian maisteri Jouni Tuominen väittelee perjantaina 16.6.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU1, Maarintie 8 (ent. Otaniementie 17), Espoo. Väitöskirjassa "Ontology Services for Knowledge Organization Systems" esitetään menetelmiä ja työkaluja tietokoneen ymmärtämien ontologioiden ja muiden kontrolloitujen sanastojen hyödyntämiseen tiedon kuvailussa ja haussa verkossa. Työssä kehitetyt ontologiapalvelut mahdollistavat yhteentoimivan metatiedon tuottamisen ja siten parantavat tiedon löydettävyyttä tietojärjestelmissä, helpottavat tietojen integrointia eri järjestelmien välillä ja mahdollistavat älykkään päättelyn.

Väitöstutkimuksessa esitettyjen ontologiapalvelujen avulla voidaan parantaa verkossa julkaistujen sisältöjen löydettävyyttä. Ontologiat esittävät ihmisen tietämyksen maailmasta tietokoneen ymmärtämässä muodossa, esimerkiksi sen, että Otaniemi on osa Espoota, ja borrelioosi on punkin aiheuttama sairaus. Näin kone pystyy muun muassa tuottamaan parempia hakutuloksia, yhdistämään toisiinsa liittyviä aineistoja ja luomaan uutta tietoa älykkäällä päättelyllä.

Työssä kehitetyt ontologiamallit ja -palvelut mahdollistavat W3C:n standardeihin perustuvan yhteentoimivan tiedon tuottamisen eri organisaatioissa, kuten museoissa, valtion virastoissa ja yrityksissä. Ontologioiden haku- ja selauspalvelut voidaan kytkeä tietojärjestelmiin, jolloin saavutetaan kustannusetuja tehokkaampien työnkulkujen ja valmiiden palvelukomponenttien ansiosta.

Työssä on sovellettu ontologista mallinnusta muun muassa eläin- ja kasvilajien nimistöihin ja luokitteluihin, joissa tapahtuvia muutoksia voidaan kuvata, ja näin yhdistää eri nimiä käyttäviä tietoaineistoja. Tämä helpottaa esimerkiksi biologisen tiedon hallintaa, tutkimusta ja mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Kehitetyt ontologiat ja ontologiapalvelut ovat käytettävissä ONKI-verkkopalvelussa (http://onki.fi) osana FinnONTO- (2003–2012) ja Linked Data Finland (2012–) -hankkeita, joissa on kehitetty kansallista semanttisen webin ja linkitetyn avoimen datan infrastruktuuria ja sovelluksia. Palvelu tarjoaa työkaluja ja tukea ontologioiden käyttäjille, kuten tiedon tuottajille ja hakijoille, sekä ontologioiden ja sovellusten kehittäjille. ONKI-palvelukonsepti on tuotteistettu Kansalliskirjaston toimesta avoimeksi suomalaiseksi sanasto- ja ontologiapalveluksi Finto.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Marcia Lei Zeng, Kent State University, USA

Kustos: professori Eero Hyvönen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7455-9