Väitös tietotekniikan alalta, DI Jussi Tarvainen

2017-10-20 12:00:00 2017-10-20 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, DI Jussi Tarvainen Väitöskirjan nimi on: Film Mood: Assessment, Analysis, and Computational Modeling http://cs.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e79465b7ec3fa2946511e7bc46e34bbef08e6c8e6c Maarintie 8, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Film Mood: Assessment, Analysis, and Computational Modeling

20.10.2017 / 12:00
Sali TU1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Jussi Tarvainen väittelee perjantaina 20.10.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU1, Maarintie 8, Espoo. Väitöskirjassa "Film Mood: Assessment, Analysis, and Computational Modeling" tutkittiin elokuvan tunnelman käsitettä kognitiivisen elokuvatutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen näkökulmista.

Katsojat hakevat elokuvilta erilaisia tunnekokemuksia: iloa ja surua, pelkoa ja helpotusta, henkeäsalpaavaa jännitystä ja romantiikan kihelmöintiä. Näiden tunnekokemusten taustalla on elokuvien oma tunneilmaisu, jota kutsutaan myös elokuvan tunnelmaksi.

Tunnelma on sikäli hyödyllinen käsite, että sen avulla voidaan kuvailla, millaisia tunnekokemuksia elokuvat pyrkivät katsojissa herättämään. Parhaassa tapauksessa kuvailu voitaisiin tehdä automaattisesti käyttämällä laskennallisia menetelmiä, jotka analysoivat elokuvan kuvaa ja ääntä ja mallintavat niiden perusteella elokuvan tunneilmaisua. Näissä menetelmissä on se etu katsojien antamiin arvioihin nähden, että niiden avulla voidaan kuvailla suuria määriä elokuvia tehokkaasti. Laskennallisten menetelmien kehittämiseen tarvitaan kuitenkin katsoja-arvioita, koska menetelmien on tarkoitus vastata ihmiskatsojia mahdollisimman läheisesti. Toimivien laskennallisten menetelmien kehittämiseksi täytyy siis selvittää, miten katsojat havainnoivat elokuvan tunnelmaa, mitkä tekijät tunnelmaan vaikuttavat ja missä määrin tunnelmaa voidaan mallintaa elokuvista laskennallisesti tunnistettujen piirteiden avulla. Tässä väitöskirjassa pyrittiin vastaamaan näihin kysymyksiin.

Tutkimus osoitti, että elokuvan tunnelma on katsojille helppo käsite arvioida, ja että katsojien väliset yksilölliset erot eivät juuri vaikuta heidän tunnelma-arvioihinsa, vaikka heidän omat tunnereaktionsa elokuviin olisivatkin erilaisia. Tutkimuksessa löydettiin myös useita kytköksiä elokuvakohtauksen rakenteen ja tyylin sekä kohtauksen tunnelman välillä. Lisäksi ilmeni, että tunnelman laskennallisessa mallinnuksessa on syytä käyttää sekä niin sanottuja matalan että korkean tason piirteitä, jotka yhdessä kuvaavat paitsi kohtauksen tyyliä, myös kasvonilmeiden, dialogin ja musiikin kautta tapahtuvaa tunneilmaisua.

Elokuvatutkimuksen näkökulmasta väitöskirjan tulokset lisäävät ymmärrystä niistä keinoista, joilla elokuvat vaikuttavat katsojiin. Tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta ne puolestaan auttavat tarkkojen kuvailumenetelmien kehittämisessä osoittamalla toimivia ratkaisuja tunnelma-arvioiden keräämiseen sekä laskennallisten piirteiden valintaan.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Assistant Professor Sergio Benini, Università degli Studi di Brescia, Italia

Kustos: professori Tapio Takala, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7614-0