Väitös tietotekniikan alalta, DI Eero Laukkanen

2017-12-21 12:00:00 2017-12-21 23:59:00 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, DI Eero Laukkanen Väitöskirjan nimi on: Adoption problems of modern release engineering practices http://cs.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7bfba0e3c2c08bfba11e794fde311e3a580458045 Konemiehentie 2, luentosali T2, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Adoption problems of modern release engineering practices

21.12.2017 / 12:00
Aalto-yliopisto, Konemiehentie 2, luentosali T2, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Eero Laukkanen väittelee torstaina 21.12.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirjassaan "Adoption problems of modern release engineering practices" tutkittiin ohjelmistojen modernien julkaisutekniikoiden käyttöönotoissa ilmeneviä haasteita. Haasteita selittävät ohjelmistoarkkitehtuuri, organisaation hajautus ja puutteelliset resurssit.

Ohjelmistojen julkaisutekniikalla tarkoitetaan prosessia, jolla ohjelmistoon tehdyt muutokset toimitetaan käyttäjille hyvällä laadulla. Modernit julkaisutekniikat painottavat laadun lisäksi julkaisuprosessin nopeutta, jotta muutokset saataisiin nopeammin käyttäjien hyödyksi ja palautesyklit pysyisivät nopeina. Pioneeriyritykset, kuten Amazon, Google ja Facebook, ovat onnistuneet modernien julkaisutekniikoiden hyödyntämisessä hyvin, mutta suuri joukko perinteisempiä yrityksiä on kokenut tekniikoiden käyttöönoton haastavana.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin, mistä käyttöönoton haasteet johtuvat. Tutkimusongelmaa lähestyttiin kirjallisuuskatsauksella ja neljällä tapaustutkimuksella. Tuloksissa tunnistettiin, että käyttöönotto koostuu teknisestä käyttöönotosta ja sosiaalisesta omaksumisesta. Tekniseen käyttöönottoon kuuluvat ohjelmiston virtuaalisen paketoinnin, testauksen ja asennuksen automatisointi. Sosiaalinen omaksuminen käsittää sekä yksilöiden motivoinnin ja koulutuksen että koko organisaation toimintatapojen mukautuksen moderneille julkaisutekniikoille sopiviksi. Teknisen käyttöönoton haasteita selittää erityisesti olemassa olevan ohjelmiston arkkitehtuuri, kun taas sosiaalisen omaksumisen haasteita selittää kehitysorganisaation hajautus. Haastavassa kontekstissa käyttöönotto voi vaatia merkittäviä resursseja, mitä ei välttämättä ole ymmärretty käyttöönottoa aloittaessa. Modernien julkaisutekniikoiden käyttöönottoa harkitsevat organisaatiot voivat hyödyntää väitöskirjan tuloksia tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa ja työmäärien arvioinnissa.

Moderneja julkaisutekniikoita on tutkittu akateemisesti hyvin vähän. Viime vuosiin saakka aihealueen kehitys on tapahtunut pitkälti yritysmaailmassa. Tämä väitöskirja on yksi ensimmäisistä tutkimuskenttää hahmottavista teoksista. Havaitut selitykset käyttöönoton haasteille toimivat pohjana jatkotutkimukselle.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Jan Bosch, Chalmers University of Technology, Ruotsi

Kustos: professori Casper Lassenius, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos