Väitös tietotekniikan alalta, DI Rainer Kujala

2018-09-28 12:00:00 2018-09-28 23:59:58 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, DI Rainer Kujala Uusia verkostotieteeseen pohjautuvia menetelmiä aivokuvantamisaineistojen, ihmisten liikkumisen ja julkisen liikenteen verkostojen analysointiin http://cs.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e8787bc8bd71a2787b11e891acb5365f365da45da4 Otakaari 2, 02150, Espoo

Uusia verkostotieteeseen pohjautuvia menetelmiä aivokuvantamisaineistojen, ihmisten liikkumisen ja julkisen liikenteen verkostojen analysointiin

28.09.2018 / 12:00

Diplomi-insinööri Rainer Kujala väittelee perjantaina 28.9.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirjassa "From the brain to public transport: applications of network science" kehitettiin uusia menetelmiä aivokuvantamisaineistojen verkostopohjaiseen analysointiin, matkustusaikojen arviointiin teletunnistetietojen perustuen, sekä julkisen liikenteen verkostojen analysointiin aikataulutietojen pohjalta. Lisäksi väitöskirjassa esitellään tutkimuskäyttöön tarkoitettu aineistokokoelma 25:n eri kaupungin julkisen liikenteen verkostoista.

Verkostotiede auttaa ymmärtämään erilaisten monimutkaisten systeemien kuten sosiaalisten yhteisöjen, tieverkoston tai ihmisaivojen rakennetta. Verkostotutkimuksen painopiste on hiljalleen siirtynyt kohti käytännön sovelluksia. Samalla verkostomallit ovat kehittyneet kohti aikariippuvia verkostomalleja, jotka pystyvät ottamaan paremmin huomioon sovellusalakohtaisia yksityiskohtia. Tässä väitöskirjassa jatketaan tätä työtä kehittyneiden verkostotieteen menetelmien ja käytännön sovellusten rajapinnassa.

Väitöskirjassa kehitettiin erityisesti uusia menetelmiä kolmelle verkostotieteen sovellusalalle. Toiminnallisen aivokuvantamisaineistojen (fMRI) analysoimista varten kehitettiin menetelmä, jolla pystytään saamaan yleiskuva stimuluksen tai sairauden aiheuttamista eroista aivojen toiminnallisissa verkostoissa. Teletunnistetietoihin pohjautuen kehitettiin menetelmä kaupunkien välisten matkustusaikojen arvioimiseen. Julkisen liikenteen aikataulutietoihin perustuen taas kehitettiin aiempia tarkempia menetelmiä matkustusaikojen ja vaihtojen lukumäärien laskemiseksi, mikä luo pohjaa joukkoliikenneverkostojen johdonmukaisemmalle suunnittelulle. Kehitettyjen menetelmien lisäksi väitöskirjassa esitellään tutkimuskäyttöön tuotettu aineistokokoelma 25:n eri kaupungin julkisen liikenteen verkostoista. Kokonaisuutena väitöskirja edistää verkostotieteen menetelmien hyödyntämistä käytännön sovelluksissa.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Ass. Professor Martin Rosvall, Uumajan yliopisto, Ruotsi

Kustos: professori Jari Saramäki, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8078-9